insepo je u HP PartnerOne programu certifikacije dobio status – HP Silver Partner za 2015. godinu.

Specijalizacija insepo-a je HP Silver PPS Hardware Partner

Do postignuća se došlo intenzivnim angažmanom naših djelatnika koji su stekli zahtjevne certifikate te stalnim radom sa našim klijentima koji su nas prepoznali kao pouzdanog HP partnera.